Archive for the ‘News’ Category

Istanbul / GoldNews Magazine

Istanbul > GoldNews Magazine, “Feed the artist inside! ” YIL: 24. pp.110-116

Claudio Pino

Claudio Pino

Claudio Pino

Claudio Pino

Claudio Pino


Mexico / LOLA Magazine

Mexico > LOLA Magazine, “Claudio Pino – Moda y Estilo, Joyera Contemporanea” by Pineda Damian.

Claudio Pino


Beijing / SPACE Magazine

Beijing > SPACE Magazine, 2014/11, “Inspire/ Claudio Pino: historical & Contemporary” by Wen Chen Xuexia.

Claudio Pino